Przy dzisiejszym postępie cywilizacyjnym i technicznym większość z nas nie wyobraża sobie życia bez energii elektrycznej. Korzystamy z niej każdego dnia, nie za bardzo sobie to uświadamiając. Prąd jednak wykorzystywany jest nie tylko do uruchamiania urządzeń elektrycznych i ich stosowania, ale także w medycynie.

Terapia elektrowstrząsowa
Terapia prądem, terapia elektrowstrząsami, czy w skrócie EW lub ECT, to metoda pozwalająca na leczenie zaburzeń psychicznych. Była stosowana już dziesiątki lat temu i nadal niektóre ośrodki medyczne z niej korzystają. Po raz pierwszy elektrowstrząsy w leczeniu pacjentów zastosowali w 1938 roku Ugo Cerletti oraz Lucio Bini. Pod koniec lat 50-tych terapia prądem została niemalże w całości zarzucona, choć w szpitalach psychiatrycznych i w leczeniu ambulatoryjnym nadal znajduje swe zastosowanie, choć na o wiele mniejszą skalę. Może wydawać się radykalna, ale przynosi w określonych przypadkach pożądane, z góry założone rezultaty.

Na czym to polega?
Zastosowanie w praktyce terapii elektrowstrząsowej polega na wywołaniu napadu drgawkowego. Napad ten inicjowany jest prądem elektrycznym puszczanym bezpośrednio do tkanki mózgowej. Prąd powinien mieć niskie napięcie, rzędu do 450 V i natężenie maksymalnie do 0,9 A.