USG stawu kolanowego prawego

Opis badania USG kolana wykonanego prywatnie przez dobry ortopeda Warszawa :

W zachyłku nadrzepkowym zwiększona ilość płynu, grubość warstwy około 7,5mm, umiarkowanie pogrubiona błona maziowa.

Ścięgno mięśnia czworogłowego i więzadło rzepki prawidłowe. Cechy niskiego ustawienia rzepki.

Końcowy odcinek pasma biodrowo piszczelowego prawidłowy.

Okolica gęsiej stopy i ścięgna ją tworzące w odcinku dystalnym prawidłowe.

Więzadła poboczne i krzyżowe bez cech uszkodzeń.

Niejednorodna echogeniczność środkowej i tylnej 1/3 łąkotki przyśrodkowej – cechy zmian zwyrodnieniowych, w 1/3 środkowej cechy śródłąkotkowego rozwarstwienia kontaktującego się z wnętrzem stawu na dolnej powierzchni łąkotki w części przyrebkowej, an niewielkiej długości, bez cech niestabilnych uszkodzeń łąkotki (zwyrodniała łąkotka w strefie rozwarstwienia nie wykazuje nieprawidłowej ruchomości). Nieznaczne zmiany zwyrodnieniowe łąkotki bocznej w pobliżu tylnego rogu, bez cech zmian pourazowych.

Torbiel ku tyłowi od piszczelowego przyczepu więzadła krzyżowego tylnego o cechach gangliona, o wymiarach około 10x13x21mm – zmiana w górnej jej części położona jest częściowo pod tętnicą podkolanową, bardziej obwodowo leży przyśrodkowo od tętnicy, poza tym struktury dołu podkolanowego, żyła podkolanowa drożna.

Chrząstka stawowa dalszego końca kości udowej dostępna badaniu o obniżonej grubości (około 1mm) i zwiększonej echogeniczności na większej części powierzchni obciążanej kłykcia przyśrodkowego kości udowej) cechy chondromaalcji II/III stopnia.