Pomiar ciśnienia krwi

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w badaniach przyjmuje się zwykle za prawidłowe ciśnienie wartości nie przekraczające 140/90 mm Hg, a za nadciśnienie – 160/95 mm Hg i więcej. Ciśnienie mieszczące się w przedziale pomiędzy tymi wartościami jest określane jako tzw. ciśnienie graniczne. Czytaj więcej