Błędy lekarskie

Obecnie najwięcej błędów medycznych popełnianych przez lekarzy związanych jest z porodami i zabiegami z tym związanymi. Dotyczy to błędów podczas cesarskiego cięcia lub odkładaniem cięcia z godzin nocnych na następny dzień. W tej sytuacji zdarza się, że dochodzi do niedotlenienia płodu. Kolejnymi częstymi błędami lekarzy są przypadki zakażeń szpitalnych, ponieważ w placówkach jest zawsze duża liczba chorych z chorobami zakaźnymi. Na liście częstych błędów znajdują się pozostawione w trakcie operacji ciała obce np. narzędzia operacyjne lub opatrunki. Czytaj więcej