Kobiecie w ciąży przysługują dodatkowe prawa związane z jej stanem. Dotyczą one nie tylko ochrony w pracy, ale również szczególnego traktowania przez personel medyczny w przychodni lub szpitalu.
Kobieta spodziewająca się dziecka ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej, nawet jeśli nie jest ubezpieczona. Opieka ta trwa od początku ciąży, w czasie porodu oraz przez okres połogu, czyli do końca 6. tygodnia od dnia urodzenia dziecka.
Kobieta ma prawo korzystać z wizyt u wybranego ginekologa-położnika, który ma podpisaną umowę z NFZ, wykonywać zlecone przez niego badania, a następnie urodzić w wybranym przez siebie szpitalu, który zapewnia jej opiekę okołoporodową, a następnie połogową. Jeśli lekarz prowadzący ciąże wypisze receptę na leki, pacjentka ma prawo skorzystać z refundacji.

Kobieta w ciąży jest również szczególnie traktowana np. w przychodniach czy aptekach. Placówka powinna obsłużyć ciężarną poza kolejnością a przychodnia rodzinna powinna zapewnić pacjentce wizytę u lekarza pierwszego kontaktu bez narażania jej na kontakt z osobami chorymi (wizyta bez oczekiwania w kolejce lub w innych godzinach). Polskie prawo gwarantuje pacjentce wybór szpitala, w którym będzie rodzić, pozycji rodzenia oraz możliwość porodu rodzinnego. Placówka, która nie może przyjąć rodzącej z powodu braku miejsc powinna wskazać jej inną placówkę, w której zostanie przyjęta lub jeśli poród jest zaawansowany – przewieźć tam kobietę.