Obecnie najwięcej błędów medycznych popełnianych przez lekarzy związanych jest z porodami i zabiegami z tym związanymi. Dotyczy to błędów podczas cesarskiego cięcia lub odkładaniem cięcia z godzin nocnych na następny dzień. W tej sytuacji zdarza się, że dochodzi do niedotlenienia płodu. Kolejnymi częstymi błędami lekarzy są przypadki zakażeń szpitalnych, ponieważ w placówkach jest zawsze duża liczba chorych z chorobami zakaźnymi. Na liście częstych błędów znajdują się pozostawione w trakcie operacji ciała obce np. narzędzia operacyjne lub opatrunki.

Za popełnione błędy lekarskie pacjent może ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub też stałe świadczenie pieniężne. Odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo, zazwyczaj gdy poszkodowany w wyniku błędu lekarza stał się kaleką. Wypłata odszkodowania może umożliwić przekwalifikowanie się na inny zawód lub też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Jednorazową formą gratyfikacji pieniężnej jest także zadośćuczynienie wobec pacjenta, który w wyniku błędu doznał oszpecenia lub kalectwa. To sąd określa wysokość zadośćuczynienia na podstawie m.in. szerokości obrażeń i ich nieodwracalności, czasu trwania cierpień fizycznych i psychicznych oraz możliwości przyszłego zarobkowania poszkodowanego.

Jeszcze innym roszczeniem jest renta – np. renta uzupełniająca, czyli pokrycie różnicy w zarobkach osiąganych poprzednio, a obecnie. Możliwa jest także renta na pokrycie kosztów związanych z opieką. W przypadku śmierci pacjenta rodzina może dochodzić zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, a dodatkowo także odszkodowania.